Laborator de Biocombustibili Solizi (Sala D11)

Responsabil: sef lucr.dr.ing. Teodora DEAC

E-mail: Teodora.Deac@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Biocombustibili Solizi este situat in corpul D, sala D11 si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Linii de studii

Laboratorul de Biocombustibili Solizi deserveste ciclul de studiu licenta si masterat pentru specializarile:

- Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara

- Ingineria Biosistemelor in Agricultura si Industria Alimentara

- Energii Regenerabile

Dotare

Laboratorul de Biocombustibili Solizi este format din standuri de laborator/echipamente necesare pentru: realizarea lucrarilor de laborator la disciplinele din oferta educationala la specializarile amintite; activitati de cercetare aplicativa in domeniul bioenergiei si surselor alternative de energie atat ale studentilor, masteranzilor si doctoranzilor cat si a tinerilor cercetatori:

- Instalatie pentru generarea energiei termice prevazuta cu sisteme de utilizare a combustibililor solizi si lichizi

- Masina de brichetat, materiale granuloase lemnoase

- Stand pentru analiza tehnica a biocombustibililor solizi

- Stand pentru procesarea bio-deseurilor provenite din agricultura si silvicultura

- Stand pentru determinarea eficientei termice a brichetelor din biomasa solida