Laborator de Trafic Rutier (Sala D09d1)

Responsabil: prof.dr.ing. Nicolae FILIP

E-mail: Nicolae.Filip@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Trafic Rutier este situat in corpul D, sala D09d1 si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Linii de studii

Laboratorul deserveste ciclul de studiu licenta si master pentru specializarile:

- Ingineria Transporturilor si Trafic - licenta

- Logistica Transporturilor Rutiere - master

Dotare

Laboratorul de Trafic Rutier are in dotare urmatoarele instrumente si aparate:

- Sistem de detectie clasificare vehicule SDR

- Sistem de videodetectie in trafic cu camere in infrarosu AUTOSCOPE

- Sistem de detectie integrat radar mobil tip DECATUR

- Radar de informare cu afisaj DSD

- Sistem de detectie vehicule in infrarosu

- Sistem de detectie vehicule cu ultrasunete

- Sistem de detectie vehicule magnetostrictiv

- Echipamente de masurare distante tip roata metrica si telemetru

- Echipament contor electronic portabil pentru sondaj trafic

- Sisteme tip mobilier stradal (separatori banda, jaloane, balize semnalizare, praguri de sol)

- Semafoare mobile

- Statie grafica si calculatoare PC

- Soft cu licenta academica SYNCRO 7++

- Soft cu licenta academica COPERT IV

- Soft cu licenta academica VISUM, VISIM