Laborator de Testari si Automatizari (Sala D09c)

Responsabil: prof.dr.ing. Istvan BARABAS

E-mail: Istvan.Barabas@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Testari si Automatizari este situat in cladirea Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica (Bulevardul Muncii 103-105), corpul D, sala D09c si deserveste activitatilor didactice si de cercetare deopotriva pentru studenti (licenta/master/doctorat) si cadre didactice din cadrul Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi.

Laboratorul are o suprafata de 44 mp, 20 de locuri pentru studenti, 4 calculatoare conectate la internet si Wi-Fi pentru utilizatorii de dispozitive mobile. De asemenea, laboratorul este locul de desfasurare a activitatilor din cadrul Cercului stiintific studentesc de automatizari pentru linia de studii de licenta.

Obiect de activitate

Laboratorul de Testari si Automatizari deserveste atat ciclurile de studii de licenta cat si cele de masterat, avand dotarea necesara pentru efectuarea activitatilor aplicative cu studentii.

Acestia pot determina o serie de proprietati ale combustibililor, lubrifiantilor si materialelor de exploatare auto, pot masura marimi caracteristice de exploatare ale autovehiculelor, pot studia sisteme automate si pot construi lanturi de masurare utilizand o larga diversitate de senzori.

De asemenea, dotarea laboratorului permite derularea unor activitati de cercetare in domeniul disciplinelor deservite.

Linii de studii - Licenta

Laboratorul deserveste ciclurile de studiu de licenta pentru specializarile, respectiv disciplinele:

● Autovehicule Rutiere (AR):

- Combustibili, lubrifianti si materiale speciale pentru autovehicule.

- Incercarea si omologarea autovehiculelor.

- Teoria sistemelor si automatizari.

● Ingineria Transportului si Traficului (ITT):

- Combustibili, lubrifianti si materiale de intretinere pentru autovehicule.

- Teoria sistemelor si automatizari.

● Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara (MIAIA):

- Teoria sistemelor si automatizari.

Linii de studii - Masterat

Laboratorul deserveste ciclurile de studiu de masterat pentru specializarile, respectiv disciplinele:

● Automobilul si Mediul (AM):

- Materiale biodegradabile, lubrifianti si combustibili ecologici.

- Gestionarea si reciclarea automobilelor scoase din uz.

● Sisteme de Management și Control ale Autovehiculelor (SMCA):

- Senzori si sisteme de masurare.

- Sisteme flex-fuel.

● Ingineria Biosistemelor in Agricultura si Industria Alimentara (IBAIA):

- Producerea, testarea si utilizarea biocombustibililor.

Dotare

Laboratorul de Testari si Automatizari are in dotare instrumente/aparate specifice domeniilor de activitate:

- DashDyno - performante dinamice autovehicule.

- SVM 3000 - viscozitate si densitate.

- FP 339 - temperatura de inflamabilitate.

- ZELTEX XL101 - cifra cetanica/octanica/etanol.

- Aparat pentru determinarea tensiunii superficiale.

- Aparat de distilare fractionata.

- Aparat pentru determinarea presiunii de vapori.

- Aparat pentru evaluarea stabilitatii la oxidare.

- Balante de precizie.

- Baie termostatata asistata ultrasonic.

- Microscop.

- Kituri de placi de dezvoltare cu microcontroler.

- Senzori capacitivi, ultrasonici, optici, radar etc.