Laborator de Fiabilitate si Terotehnica (Sala D09b)

Responsabil: prof.dr.ing. Nicolae FILIP

E-mail: Nicolae.Filip@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Fiabilitate si Terotehnica este situat in corpul D, sala D09b si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Linii de studii

Laboratorul deserveste ciclul de studiu licenta pentru specializarile:

- Autovehicule Rutiere

- Ingineria Traficului Rutier si Transporturi

Dotare

Laboratorul este format din urmatoarele echipamente:

- Stand de fiabilitate pentru simularea uzurii portierelor

- Stand de fiabilitate pentru simularea uzurii elementelor elastice auto

- Stand de fiabilitate pentru simularea uzurii cutiilor de viteze

- Stand de fiabilitate pentru simularea uzurii suspensiei auto

- Calculatoare PC

- Analizor zgomote si vibraţii NetdB

- Termometru in infrarosu

- Anemometru

- Turometru laser retroreflexiv

- Soft MathCAD