Laborator de Tehnologia Fabricarii si Repararii Vehiculelor de Transport (Sala D09a)

Responsabil: sef lucr.dr.ing. Ferenc GASPAR

E-mail: Ferenc.Gaspar@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul pentru disciplinele Tehnologia Fabricarii si Repararii Vehiculelor de Transport este situat in corpul D, sala D09a si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Linii de studii

Laboratorul deserveste ciclul de studiu licenta si master pentru specializarile:

- Autovehicule Rutiere

- Igineria Transportului si Trafic

- Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara

Dotare

Laboratorul este format din standuri si alte materiale didactice pe care se deruleaza aplicatii practice. Aceste echipamente sunt urmatoarele:

- Set de dispozitive pentru evaluarea dimensionala si stabilirea starii tehnice a unor repere din autovehicul

- Stand pentru testarea si incercarea instalatiei electrice

- Stand pentru studiul si incercarea unor repere din instalatia hidraulica de la autovehicule

- Masina pentru rectificarea scaunelor de supape

- Stand pentru incercarea la presiune dupa reparare a pieselor de autovehicule sub forma de carcase

- Stand pentru curatirea pieselor in vederea repararii