Laborator de Sisteme Geografice Informationale (Sala D08b)

Responsabil: sef lucr.dr.ing. Cristian COLDEA

E-mail: Cristian.Coldea@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Sisteme Geografice Informationale este situat in corpul D, sala D08b si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Linii de studii

Laboratorul de sisteme geografice informationale deserveste ciclul de studiu master pentru specializarile:

- Automobilul si Mediul

- Logistica Transporturilor Rutiere

- Ingineria Biosistemelor in Agricultura si Industria Alimentara

Dotare

Laboratorul de sisteme geografice informationale este format din aparatura dedicata pentru colectarea, manipularea si studiul datelor specifice sistemelor geografice. Aceste echipamente sunt urmatoarele:

- Receptor profesional de pozitionare globala TRIMBLE

- Pachet software dedicat ArcGIS (ArcVIEW, ArcCATALOG si ArcMAP) de la ESRI