Laborator de Telematică Rutieră și Dinamica Auto (Sala D08b)

Responsabil: Conf.dr.ing. Nicolae Cordoș

E-mail: nicolae.cordos@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Telematică Rutieră și Dinamica Auto este situat in clădirea Facultații de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică, corpul D, sala D08b și este utilizat pentru lucrările aplicative la disciplinele specializărilor coordonate de departament.

Laboratorul are o suprafață utilă de 40 mp, 18 posturi de lucru pentru studenți, echipate cu calculatoare, 8 posturi de lucru cu conexiune la internet pentru studenții cu laptopuri individuale.

Laboratorul este utilizat și pentru activități de cercetare de către cadrele didactice și studenții doctoranzi în cadrul contractelor și granturilor de cercetare.

Obiect de activitate

Laboratorul de Telematică Rutieră și Dinamica Auto deservește ciclul de studii de licență și de masterat pentru efectuarea lucrărilor aplicative cu studenți.

Aceștia pot dezvolta și utiliza aplicații pentru modelarea și simularea sistemelor telematice rutiere, a dinamicii autovehiculelor și a accidentelor de circulație rutieră, a condițiilor de exploatare-performanță-siguranță ale autovehiculelor.

Pentru realizarea lucrărilor aplicative, studenții au acces la produse software, furnizate pe bază de parteneriate universitare de către următoarele companii: Microsoft, Mathcad, MathWorks.

Linii de studii - Licenta

Laboratorul deservește ciclurile de studii de licență pentru specializările, respectiv disciplinele:

● Autovehicule Rutiere (AR): Dinamica autovehiculelor; Dinamica accidentelor de circulație; Sisteme de control auto.

● Ingineria Transporturilor și a Traficului (ITT): Telematică rutieră; Elemente de dinamica autovehiculelor; Dinamica și expertiza accidentelor rutiere; Securitatea și siguranța transporturilor.

Linii de studii - Masterat

Laboratorul deservește ciclurile de studii de masterat pentru specializările, respectiv disciplinele:

● Sisteme de Management și Control ale Autovehiculelor (SMCA): Dinamica autovehiculelor.

● Advanced Techniques in Automotive Engineering (ATAE): Vehicle dynamics, Basics of automated driving.

● Logistica și Siguranța în Transporturi (LST): Dinamica accidentelor de circulație.

● Automobilul și Mediul (AM): Elemente avansate de dinamica automobilelor; Siguranța activă și pasivă la automobile.

Dotare

Laboratorul de Telematică Rutieră și Dinamica Auto este format dintr-o rețea de calculatoare cu 18 calculatoare și laptopuri conectate la internet și intranet în rețeaua universității.

Laboratorul dispune de un decelerometru, care are posibilitatea de a determina decelerația maximă, medie, timpul și spațiul de oprire parcurs de autovehiculul testat în timpul fazei de frânare, de un cântar auto, mobil, care poate determina încărcările statice și dinamice pe punțile autovehiculelor și de un vibrometru pentru măsurarea vibrațiilor și a accelerațiilor verticale apărute la autovehicule în timpul exploatării acestora.

Pe stațiile de lucru rulează aplicații software (Mathcad, MatlabSimulink) pentru simularea comportamentului dinamic al autovehiculelor.