Laborator de UPPP si MIIA (Sala D08c)

Responsabil: sef lucr.dr.ing. Aurel CHERECHES

Responsabil: sef lucr.dr.ing. Ferenc GASPAR

E-mail: Aurel.Chereches@auto.utcluj.ro

E-mail: Ferenc.Gaspar@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul pentru disciplinele Utilaje Pentru Prelucrarea Primara si Pastrarea Produselor Agro-Alimentare (UPPA) si Masini si Instalatii pentru Industria Alimentara (MIIA), este situat in corpul D, sala D08c si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Linii de studii

Laboratorul deserveste ciclul de studiu licenta si master pentru specializarile:

- Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara

- Ingineria Biosistemelor in Agricultura si Industria Alimentara

Dotare

Laboratorul este format din standuri pe care se deruleaza aplicatii practice. Aceste echipamente sunt:

- Stand pentru analiza constructiva si functionala a masinilor de curatat si sortat echipate cu site plane

- Stand pentru incercarea si testarea sitelor plane

- Stand pentru studiul repartizarii curentului de aer asupra casei sitelor si pentru incercarea ventilatoarelor

- Stand pentru studiul procesului de sortare cu trioare

- Stand pentru determinarea pe scara experimentala a vitezelor de plutire

- Stand privind sortarea pe cale electromagnetica a semintelor de trifoi

- Stand privind determinarea pe cale experimentala a pierderilor de presiune la transportul pneumatic