Laborator de Proiectare Asistata (Sala B307)

Responsabil: sef lucr.dr.ing. Calin ICLODEAN

E-mail: Calin.Iclodean@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Proiectare Asistata este situat in corpul B, sala B307 si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Obiect de activitate

Laboratorul de Proiectare Asistata deserveste ciclul de studiu licenta si master pentru simularea functionarii autovehiculelor si proiectarea elementelor constructive.

Linii de studii

Laboratorul de Proiectare Asistata deserveste ciclul de studiu licenta si master pentru specializarile:

- Autovehicule Rutiere

- Ingineria Transportului si Traficului

- Automobilul si Mediul

- Logistica Transporturilor Rutiere

Dotare

Laboratorul de Proiectare Asistata este format dintr-o retea de 18 statii de lucru performante si un sistem de proiectie pe care ruleaza aplicatii software specializate pentru simularea functionarii autovehiculelor echipate cu motoare clasice, hibride si electrice, aplicatii software pentru managementul flotelor auto etc.

Aplicatii software care au fost furnizate de catre compania AVL List GmbH, Graz, Austria si Ricardo INC, USA pe baza unui parteneriat universitar. Aceste aplicatii sunt urmatoarele: AVL Boost / AVL Boost RT, AVL Excite, AVL Hydsim, AVL Fire, AVL Cruise, AVL Impress Chart, AVL Design Explorer, Ricardo Wave.