Laborator de Proiectare Asistata (Sala B307)

Responsabil: conf.dr.ing. Calin ICLODEAN

E-mail: Calin.Iclodean@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Proiectare Asistata este situat in clădirea Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica, corpul B, etajul III, sala B307 si este utilizat pentru lucrarile aplicative la disciplinele departamentului.

Laboratorul are o suprafata utila de 50 mp, 18 posturi de lucru pentru studenti echipate cu calculatoare fixe, 8 posturi de lucru cu conexiune la internet, pentru studentii cu laptopuri individuale si doua standuri de testare cu echipamente digitale si laptop/tableta.

Laboratorul este folosit si pentru activitati de cercetare de catre cadrele didactice si studentii doctoranzi in cadrul contractelor si granturilor de cercetare.

Obiect de activitate

Laboratorul de Proiectare Asistata deserveste ciclul de studiu de licenta si de masterat pentru efectuarea lucrarilor applicative cu studentii. Acestia pot dezvolta modele virtuale pentru simularea functionarii autovehiculelor, respective a sistemelor acestora, sau pentru proiectarea si calibrarea elementelor constructive.

Pe standurile din laborator, studentii pot determina, vizualiza si inregistra semnalele electrice pe retelele de comunicatie dintr-un autovehicul, respectiv pot vizualiza parametrii gestionati de unitatile electronice de control.

Pentru realizarea lucrarilor aplicative, studentii au acces la produse software furnizate pe baza de parteneriate universitare de catre urmatoarele companii: Microsoft, AVL List, IPG Automotive, MathWorks, Vector Informatik.

Linii de studii - Licenta

Laboratorul deserveste ciclurile de studiu de licenta pentru specializarile, respectiv disciplinele:

● Autovehicule Rutiere (AR): Proiectare Asistata de Calculator.

● Ingineria Transportului si Traficului (ITT): Informatica in Transporturi, Calitate in Transporturi, Modelarea si Planificarea Transporturilor, Geografia Economica a Sistemelor de Transport.

● Masini si Instalatii pentru Agricultura si Industria Alimentara (MIAIA): Ingineria Calitatii.

Linii de studii - Masterat

Laboratorul deserveste ciclurile de studiu de masterat pentru specializarile, respectiv disciplinele:

● Automobilul si Mediul (AM): Sisteme si echipamente avansate utilizate in constructia motoarelor pentru automobile, Tehnici avansate de modelare si simulare, CAD/CAM.

● Sisteme de Management și Control ale Autovehiculelor (SMCA): Motoare cu ardere interna si termodinamica, Introducere in sistemele automobilelor I si II, Dezvoltarea de software in domeniul auto.

● Advanced Techniques in Automotive Engineering (ATAE): Sisteme auxiliare actuale ale motoarelor cu ardere interna, Retele de comunicatie pentru autovehicule, Simularea si interconectarea modelelor fizice si virtuale de comanda si control ale autovehiculelor.

● Logistica si Siguranta in Transporturi (LST): Modelarea si planificarea transporturilor, Managementul motoarelor pentru autovehiculele de Transport.

● Ingineria Biosistemelor in Agricultura si Industria Alimentara (IBAIA): Bazele cercetarii experimentale.

Dotare

Laboratorul de Proiectare Asistata este format dintr-o retea de calculatoare cu 18 statii de lucru (procesoare Intel Core i5, RAM 8 GB, SSD 190 GB, Monitoare 24”) conectate la internet si intranet in reteaua universitatii si un sistem de proiectie pentru prezentari multimedia.

Laboratorul are doua standuri de lucru, echipate cu PicoScope cu laptop si un echipament de diagnoticare Launch x431 Pro. Pe statiile de lucru ruleaza aplicatii software pentru simularea functionarii autovehiculelor echipate cu motoare clasice, motoare hibride, respectiv cu motoare electrice si pentru simularea functionarii autovehiculelor autonome.

Aceste aplicatii sunt: AVL Boost, AVL Fire, AVL Cruise, AVL Cruise M, AVL Hydsim, IPG CarMaker, IPG TruckMaker, Vector CANoe.