Laborator de Desen Tehnic (Sala B209)

Responsabil: asist.dr.ing. Calin PRODAN

E-mail: Calin.Prodan@auto.utcluj.ro

Prezentare

Laboratorul de Desen Tehnic este situat in corpul B, in sala B209 si este utilizat pentru desfasurarea lucrarilor de laborator la disciplinele Desen Tehnic I si II si Geometrie Descriptiva si Desen Tehnic I si II.

Obiect de activitate

- Studiul elementelor fundamentale din desenul tehnic, reprezentarea grafica in plan a elementelor geometrice din spatiu

- Studiul corpurilor si suprafetelor cu aplicatii in tehnica, pe baza principiilor geometriei descriptive

- Utilizarea metodelor de transformare a proiectiilor la rezolvarea problemelor metrice

- Principii generale de reprezentare in desenul tehnic a pieselor si ansamblelor conform standardelor in vigoare

Linii de studii

Laboratorul de Desen Tehnic deserveste ciclul de studiu de licenta pentru toate specializarile:

- Facultatii de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica

- Facultatii de Constructii de Masini

- Facultatii de Ingineria Materialelor si a Mediului

Dotare

Laboratorul de Desen Tehnic are in dotare:

- 12 plansete de desen

- piese industriale de diferite forme si complexitati, necesare orelor de laborator

- 12 machete din lemn pentru vizualizarea vederilor in desenul tehnic